FANDOM


  Main CharactersEdit

  • Qiao An Hao
  • Lu Jin Nian

  Supporting CharactersEdit

  • Xu Jia Mu
  • Song Xiang Si
  • Han Ru Chu

  Recurring CharactersEdit

  • Lin Shi Yi

  Miscellaneous CharactersEdit

  • Qiao An Yi